Energetická soběstačnost na dosah

  • Erd energie

    Napište nám

    erdenergie@erdenergie.cz

Co by jste měli vědět před instalací:

Fotovoltaický panel instalovaný na střeše zabere plochu 1,6 m2 do jmenovitého výkonu panelu cca 325 Wp a 2 m2 pro výkony vyšší. Statické zatížení konstrukce střechy pak vychází do 20 kg/m2 i s nosnou ocelovo hliníkovou konstrukcí.
Vlastní technologie FVE - měnič, rozvaděč a případně baterie se instaluje do místnosti, ve které je pokud možno kostantní teplota. V případě baterie musí být bezpodmínečně osazena v místnosti, kde teplota neklesne pod bod mrazu. Osazení baterie v nevhodných podmínkách snižuje její žívotnost a na baterii při nevhodně zvolené instalaci následně nelze uplatnit záruku.
Pro instalaci měniče je potřeba počítat s plochou na zdi cca do 2 m2 i s příslušenstvím. Měnič by měl být instalován co možná nejblíže k hlavnímu domovnímu rozvaděči, kvůli instalaci měření, které je bezpodmínečně nutné pro správnou funkci nabíjení a vybíjení baterie.
Kabelové trasy budou vsazeny do bílých plastových lišt, případné zednické práce si investor zajišťuje sám.
V případě instalace baterie je možné vybrané okruhy napojit jako záložní systém při výpadku el. energie. Tento systém není plnohodnotnou náhradou UPS a lze na něj napojit jen určité okruhy, které se musí vhodně zvolit.
Dotaci lze získat i na FVE bez baterie, v tomto případě je možné přebytky ukládat do vhodného bojleru.
Více než padesát procent plochy domu musí být využito k bydlení.
FVE musí být instalována na rodinném domě nebo na budově na pozemku náležícím k rodinnému domu.
Dům pro získání dotace musí být zkolaudovaný.
V domě nesmí být víc než tři bytové jednotky.
Podpora je vyplacena na maximálně 50 % prokazatelných nákladů.


Postup před a při a po instalaci:


- Přesnou adresu nemovitosti, typ střechy a rozměr, vyúčtování energií.   
- Dle zjištěných informací Vám sestavíme předběžnou individuální cenovou nabídku.
- Po odsouhlasení předběžné nabídky navrhneme finální řešení s případnou kontrolou objektu.
- Připravíme návrh smlouvy a plnou moc k zajištění potřebné administrativy.
- Po podpisu smlouvy a připsání zálohy připravíme potřebné dokumenty k vyřízení žádosti o dotace a smlouvu o připojení.
- Provedeme samotnou instalaci a oživení solární elektrárny, základní poučení.
- Provedeme revizi FVE.
- Připojíme FVE k distribuční soustavě.
- Zašleme konečné doúčtování.
- Po doplacení bude připsána na účet investora dotace z programu NZÚ.
Awesome Image
Awesome ImagePokud vás naše nabídka zaujala kontaktujte nás